Applauding Passport - Youve Really Got A Hold On Me

Det vill man ju ha

Alla vill väl ha en lättstartad gräsklippare annat vore ju konstigt. Ja det är verkligen bra med en maskin som fungerar lätt och enkelt det är ju det som gör att det är lättare att ha en maskin än att inte ha en. Så ska man ha en maskin så behöver man ha en lättstartad maskin. Det är ju det som gör att det underlättar ens arbete i trädgården. Så det är ett bra sätt att få det gjort i trädgården,man måste ha bra maskiner och bra redskap så att arbetet i trädgården blir bra gjort och att det blir enkelt gjort. Ja det är verkligen någon som underlättar och gör att det blir roligare också.